X

Kategorie

  Produkty

   Brak wyników wyszukiwania

   Kontakt Moje zamówienie Zarejestruj się Koszyk Zaloguj się
   Koszyk Zaloguj się

   KLAUZULA informacyjna dla osób zapisanych do listy mailingowej PPHU ANBA Barbara Palewicz-Krakowska , Anna Palewicz - Rozwandowicz

   Szanowni Państwo,

   W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przetwarzaniem przez naszą firmę: P.P.H.U. ANBA Barbara Palewicz-Krakowska , Anna Palewicz – Rozwandowicz, Państwa danych osobowych, które pozyskaliśmy podczas dotychczasowej współpracy pragniemy poinformować, że :

   Administratorem Państwa danych pozostaje: P.P.H.U. ANBA Barbara Palewicz-Krakowska , Anna Palewicz – Rozwandowicz , NIP 947-18-00-408. ul. Słowiańska 29, 95-070 Rąbień (Aleksandrów Łódzki).

   Aby skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z naszą firmą, takich jak na przykład: wiadomość email: anba@anba21.pl, zgłoszenie pisemne na adres: ul. Słowiańska 29, 95-070 Rąbień (Aleksandrów Łódzki) bądź zgłoszenie sprawy osobiście w placówce naszej firmy.

   Przetwarzane przez nas dane osobowe pragniemy wykorzystać w celu doinformowania Państwa o naszej ofercie oraz wydarzeniach związanych z działalnością naszej firmy, zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO oraz w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i realizacji zamówień, zgodnie z art., 6 ust. 1 lit. b) RODO.

   Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie narusza przepis RODO.

   Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie planujemy udostępniać Państwa danych osobowych innym podmiotom.

   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i w dowolnym momencie mają Państwo prawo zażądać zaprzestania przetwarzania przez nas swoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko osoby oraz adres e-mail, której dane dotyczą na nasz adres: P.P.H.U. ANBA Barbara Palewicz-Krakowska , Anna Palewicz – Rozwandowicz , NIP 947-18-00-408. ul. Słowiańska 29, 95-070 Rąbień (Aleksandrów Łódzki) lub drogą elektroniczną: anba@anba21.pl.

   Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, w myśl art. 16 RODO przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia tych danych. W takim razie niezwłocznie skorygujemy takie informacje. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że mają Państwo również prawo do:

   - żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami art. 17 RODO;
   - żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami art. 18 RODO;
   - wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy nasza firma uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem) zgodnie z art. 7 RODO;
   - wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów naszej firmy, zgodnie z art. 21 RODO;
   - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowaniu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim zgodnie z art. 21 RODO;

   Z wyrazami szacunku,

   Zespół PPHU ANBA Barbara Palewicz-Krakowska , Anna Palewicz - Rozwandowicz