X

Kategorie

  Produkty

   Brak wyników wyszukiwania

   Kontakt Moje zamówienie Zarejestruj się Koszyk Zaloguj się
   Koszyk Zaloguj się

   REGULAMIN SKLEPU anba21.pl (świadczenia usług drogą elektroniczną)

   Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony przez sklep nieodpłatnie. Sklep udostępnia Państwu regulamin także w postaci pliku PDF https://www.anba21.pl/static/pdf/regulamin_anba21.pdf, co umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

   Sklep internetowy anba21.pl prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej pod nazwą: P.P.H.U. „ANBA” Barbara Palewicz-Krakowska, Anna Palewicz-Rozwandowicz (NIP: 947-18-00-408, REGON: 471992985), prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

   Uprzejmie informujemy o możliwości kontaktu ze sklepem:

   1. Postanowienia ogólne

   1.1. Niniejszym wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: P.P.H.U. „ANBA” Barbara Palewicz-Krakowska, Anna Palewicz-Rozwandowicz (NIP: 947-18-00-408, REGON: 471992985), wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) określają regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem" dla sklepu Internetowego: „anba21.pl” działającego pod adresem: https://www.anba21.pl.

   1.2.Sklep internetowy „anba21.pl” działający pod adresem: https://www.anba21.pl stanowi teleinformatyczną platformę sprzedaży prowadzoną przez działające w formie spółki cywilnej pod nazwą: P.P.H.U. „ANBA” Barbara Palewicz-Krakowska, Anna Palewicz-Rozwandowicz (NIP: 947-18-00-408, REGON: 471992985), wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

   1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 01.12.2017 roku (tj. od dnia wejście w życie niniejszego Regulaminu).

   1.4. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca są dostępne za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy internetowej anba21.pl.

   1.5.Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

   2. Rejestracja i logowanie, dokonanie zakupu bez rejestracji.

   2.1. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest po dokonaniu rejestracji lub jednorazowo bez konieczności rejestracji (za pośrednictwem opcji: Kup bez rejestracji).

   2.2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.anba21.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko oraz adres, lub dane firmy wraz z numerem NIP oraz z adresem, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.

   2.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PPHU ANBA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych PPHU ANBA w tym celu.

   2.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić przycisk „Rejestruję się”.

   2.5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako login oraz hasła.

   2.6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

   2.7. Klient po zalogowaniu się na swoim koncie może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

   2.8. W przypadku zakupu bez rejestracji, po dodaniu na stronie https://www.anba21.pl wybranych produktów do koszyka i zatwierdzeniu koszyka przez przycisk „Złóż zamówienie” należy wybrać opcję „Kup bez rejestracji”. W dalszych krokach, w celu realizacji zamówienia konieczne wybranie opcji zakupu (kurier - jest podanie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu lub w punkcie sprzedaży)

   3. Składanie zamówień

   3.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a P.P.H.U. „ANBA” Barbara Palewicz-Krakowska, Anna Palewicz-Rozwandowicz (NIP: 947-18-00-408, REGON: 471992985), wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

   3.2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.anba21.pl. Klient po zarejestrowaniu się i/lub zalogowaniu bądź bez dokonywania tych czynności (w przypadku zakupu bez rejestracji) składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie hiperłącza widocznego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

   3.3. Następnie Klient, który wcześniej tego nie zrobił wybiera czy dokonuje zakupu poprzez zalogowanie się (jeśli posiada już założone konto), lub po uprzednim założeniu konta lub bez rejestracji.

   3.4. W kolejnym kroku, Klient dokonuje wyboru metody oraz płatności za zamówienie.

   3.5. W następnym kroku, w przypadku dokonania zakupu z rejestracją lub bez rejestracji należy wpisać adres rozliczeniowy (tj. adres na jaki zostaną wystawione dokumenty rozliczeniowe: rachunek bądź faktura ) i adres dostawy - jeżeli jest on inny niż adres rozliczeniowy.

   3.6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta hiperłącza widocznego pod polem „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty za towar i zawarcie z PPHU ANBA umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

   3.7. Do momentu uruchomienia przez Klienta hiperłącza widocznego pod polem „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   3.8. Na wskazany adres e-mail: zamowienia@anba21.pl wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

   3.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem hiperłącza zamieszczonego na stronie https://www.anba21.pl.

   3.10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdzie w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy anba21.pl nie przechowuje treści zawartych umów.

   4. Ceny towarów

   4.1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.anba21.pl i oferuje produkty znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

   4.2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na stronie produktowej: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

   4.3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

   4.4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.anba21.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

   4.5. PPHU ANBA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

   4.6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

   5. Formy płatności i dostawy

   5.1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

   5.2. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

   5.3. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej .

   5.4. Aktualny cennik dostaw.
   Dostawy przesyłek (do 30 kg) na terenie Polski realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zależności od parametrów i charakteru przesyłki. Koszt dostarczenia takich przesyłek w dowolne miejsce Polski, wraz z ubezpieczeniem wynosi:

   sposób dostawy cena w zł zależnie od wagi paczki
   przelew do 30 kg - 20,91 zł, powyżej - do ustalenia
   pobranie do 30 kg - 25,83 zł, powyżej - do ustalenia

   Koszty dostarczenia towaru są wpisywane na fakturę jako odrębna pozycja, w związku z czym wartość brutto faktury jest równa wartości pobrania.

   Jeżeli powierzycie nam Państwo zorganizowanie transportu przesyłek przekraczających 30kg, zostaniecie powiadomieni o jego kosztach każdorazowo przed wysyłką. Jeśli ich nie zaakceptujecie, uzyskacie możliwość rezygnacji z zamówienia. Wybór sposobu dostawy zależy od wartości i wymiarów zamówionego towaru. Zawsze jednak wybieramy optymalnie dla Klienta.

   Wyboru sposobu dostawy dokonuje się wybierając odpowiednią opcję podczas finalizacji zakupów. Istnieje również możliwość samodzielnego odbioru towaru z magazynu PPHU ANBA. Dostawa na terenie Łodzi, Aleksandrowa, Zgierza i Konstantynowa przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł brutto jest bezpłatna.

   Jeżeli wybrali Państwo formę zapłaty przelewem, to realizacja zamówienia rozpocznie się w momencie wpływu przelewu na Nasze konto o czym zostaną Państwo powiadomieni.

   5.5. Dostawa zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   6. Realizacja zamówień

   6.1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

   6.2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty za zamówienie. Jeżeli PPHU ANBA nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10-ciu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

   6.3. Sklep Internetowy www.anba21.pl zobowiązuje się do dostarczenia produktów nowych, pełnowartościowych i wolnych od wad.

   7. Warunki reklamacji

   7.1. Reklamacje należy wysłać na adres: PPHU ANBA ul. Słowiańska 29, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień

   7.2. Składając reklamację należy dostarczyć do PPHU ANBA reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (np. paragonem lub wyciągiem z rachunku bankowego księgującego przelew zapłaty za produkt) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://www.anba21.pl/static/pdf/formularz_zgloszenie_reklamacyjne.pdf.

   7.3. PPHU ANBA rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu i przekaże odpowiedź na reklamacje na papierze lub innym trwałym nośniku (np. w pliku PDF).

   7.4. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

   7.5. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje mu w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach i wedle kolejności określonej w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać od sprzedawcy:

   7.6. W stosunku do kupującego nie będącego konsumentem (w sprzedaży między przedsiębiorcami) wyłącza się na podstawie art. 558 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialności sprzedającego z tytułu rękojmi.

   8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

   8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w trybie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku poz. 683 tj.);

   8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna od dnia, w którym konsument lub osoba trzecia wskazana przez konsumenta inna niż przewoźnik objęła w posiadanie zakupioną rzecz.

   8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: PPHU ANBA ul. Słowiańska 29, 95-070 Aleksandrów Ł., Rąbień, (e-mail: info@anba21.pl, tel. +48 42 712 57 19) w postaci jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy

   8.4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   8.5. Klient, który skorzystał z opcji dostawy odbiór osobisty w punkcie sprzedaży może zwrócić produkt w siedzibie firmy. W celu realizacji odstąpienia od umowy należy udać się do sklepu i dostarczyć tam produkt wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.

   8.6. Konsument powinien postępować z zakupionym w naszym sklepie produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   8.7. W przypadku odstąpienia od zawartej z PPHU ANBA umowy sprzedaży zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   8.8. Zwrot zapłaty uiszczonej przez Klienta nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem płatności realizowanych zwykłym przelewem, gdzie zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy;

   8.9. W każdym wypadku odstąpienia od zawartej z naszym sklepem umowy w trybie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku poz. 683 tj.) nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z przelewem należności na rachunek Klienta.

   8.10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem produktu.

   8.11. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) sklep udostępnia w postaci pliku PDF, co umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem https://www.anba21.pl/static/pdf/OświadczenieOdstapienieodumowy.pdf.

   9. Dane osobowe

   9.1. Przy rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

   9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

   9.3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

   9.4. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

   9.5. Administratorem danych osobowych jest Barbara Palewicz-Krakowska.

   10. Postanowienia końcowe

   10.1. PPHU ANBA zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:

   10.2. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów sprzedaży, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

   10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku poz. 683 tj);

   10.4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

   10.5. Konsument będący klientem naszego sklepu posiada możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w szczególności może zwrócić się o mediację. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   10.6. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

   10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku